22 Dec 2017

Pridodajemo novi slogan:    

Read More

21 Dec 2017

Naše novo ruho u suradnji sa O autoru: Zvonimir Haramija Hans je vizualni umjetnik sa širokim područjem interesa i djelovanja na polju likovne umjetnosti. Bavi se tradicionalnim likovnim medijima i tehnikama kao što su crtež, kolaž, slikarstvo, oslikavanje murala, ali isto tako i računalnom grafikom, fotomontažom, animacijom te izradom…

Read More