Priprema za tisak

Priprema, pozor ...

priprema-za-tisak

Kontrola file-ova

probni otisak

impozicija

izbor profila prema materijalu

izrada forme za tisak

CIP3/CIP4

Održavanje

Kalibracija: monitora, printera za izradu probnih otisaka, fotoaparata

Izrada ICC profila, definiranjem korekcijske krivulje

NATRAG