Upoznajte naš tim

Kontinuirana edukacija, uz praćenje najnovijih trendova u struci, iznjedrila je kreativan i kompaktan tim, uvijek spreman promijeniti svijet na bolje.

Tiskara Baltazar - naš tim