Uputa za dostavu pripreme

Pri slanju pripreme obvezno provjerite da:

 • datoteke budu u PDF formatu (PDF/X-4 standard)
 • izlazni profil Adobe Distiller-a bude “Press quality” ili Baltazarov profil (preuzmite ovdje)
 • fontovi budu uključeni u dokument (embed all font) ili eventualno pretvoreni u krivulje
 • bitmapirane grafike budu minimalne rezolucije 300 dpi i u CMYK sustavu boja
 • crni tekst i vektorska grafika imaju uključen “overprint”
 • svijetli tekst i vektorska grafika imaju isključen “overprint” (knockout)
 • elementi u dizajnu koji se ne tiskaju (štance, perforacije, bigovi, reljefni tisak, lak… moraju biti definirani kao spotna boja, s uključenim “overprintom”
 • dokument ima napust (bleed) od minimalno 3 mm
 • rezne linije (crop marks) moraju biti udaljene minimalno 3 mm od dizajna

Obratite pozornost i na to da:

 • maksimalni nanos gustoće obojenja (Total Ink Coverage) bude
  • 340% za premazni papir
  • 300% za kartone
  • 270% za nepremazni papir
 • duboka crna (Rich Black) ne smije prelaziti te vrijednosti za pojedinu vrstu materijala
 • tekst ne bude manji od 6 točaka (pt) tiskan u jednoj boji, odnosno 7 točaka (pt) ako je tiskan u više boja ili negativu
 • linije u tisku ne budu tanje od:
  • 0,15 mm – pozitiv tisak u jednoj boji
  • 0,20 mm – pozitiv tisak u više boja
  • 0,20 mm – tisak u negativu

Za dodatne upute i postavke za pojedine DTP aplikacije slobodno kontaktirajte našu grafičku pripremu.

 

NATRAG